Eveniment News.ro - Energy road - Energie la tine acasă - Ediţia a VI-a
20 mai 2024 09:00, Bucuresti

ÎNSCRIE-TE

Despre eveniment

Eveniment tradiţional al News.ro, aflat la a şasea ediţie, organizat în contextul politicii energetice europene şi al efectelor războiului din Ucraina, care îşi propune să urmărească drumul energiei de la producător la tine acasă, cu jaloanele ţinând de deciziile autorităţilor şi ale companiilor care activează pe piaţă, scopul fiind înţelegerea mai bună a domeniului şi conturarea unor soluţii de viitor.

Vrem să vorbim despre cum România ar putea deveni un hub regional în domeniul energiei, despre asigurarea independenţei energetice (fixată ca obiectiv naţional în CSAT în 1 martie 2022) şi trecerea la statutul de exportator, despre mărirea capacităţilor de producţie, precum şi modificarea mixului energetic, cu accent pe energia curată.

OBIECTIVE STRATEGICE:

 • În şedinţa  CSAT din 1 martie  2022, la care s-au analizat măsurile care trebuie luate ca urmare a războiului din Ucraina, a fost fixat ca principal obiectiv strategic realizarea independenţei energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiei regenerabile şi nucleare civile;
 • O nouă politică energetică naţională este necesară în contextul european recent. Aceasta trebuie să aibă în vedere nu numai structura de producere a energiei, eficienţa energetică şi siguranţa energetică, ci şi stocarea energiei şi schimbarea paradigmei consumului;
 • În plus trebuie luate măsuri în vederea asigurării securităţii energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Un obiectiv important este promovarea de investiţii în domeniul energetic în special în domeniul energiilor curate vizând finalizarea reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă, retehnologizarea unităţii 1 şi introducerea unor tehnologii nucleare avansate (SMR) în contextul parteneriatului interguvernamental  România-SUA;
 • Capacităţile de producţie a energiei trebuie mărite şi adaptate la noile tendinţe europene în materie, în sensul transformării acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural), ca resursă de tranziţie către o economie verde, în conformitate cu Pactul Ecologic European;
 • Mai trebuie realizate investiţii în extinderea reţelei de transport a energiei electrice pentru a creşte capacitatea de interconectare cu statele vecine şi a putea prelua capacitatea suplimentară de producţie de energie electrică din surse noi sau regenerabile;
 • În domeniul gazelor naturale trebuie realizate investiţii în extinderea reţelei de transport şi distribuţie, cu accent pe implementarea de reţele inteligente de transport şi distribuţie şi valorificarea de noi surse interne şi externe de gaze naturale;

OBIECTIVE DE GUVERNARE:

Guvernul şi-a propus 17 obiective:

OBIECTIV 1: Asigurarea securităţii energetice prin decarbonare, mărirea capacităţilor de producţie nucleare şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi consolidarea din perspectiva aprovizionării cu carburanţi şi gaze naturale.

OBIECTIV 2: Promovarea de investiţii în domeniul energetic (finalizarea reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă, retehnologizarea unităţii 1 şi introducerea unor tehnologii nucleare avansate)

OBIECTIV 3: Dezvoltarea unui Program Naţional Nuclear pe termen mediu şi lung, care să includă dezvoltarea de noi capacităţi nuclearoenergetice ce implică reactoare modulare mici cu tehnologie din SUA.

OBIECTIV 4: Plafonarea temporară a preţului energiei, compensarea facturilor la energie şi amânarea la plată pentru consumatorul vulnerabil – finalizată decembrie 2022.

OBIECTIV 5: Asigurarea tranziţiei verzi şi a digitalizării sectorului energetic.

OBIECTIV 6: Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050 - Actualizarea Strategiei energetice a României cu măsuri care să ia în calcul toate provocările apărute în ultimii ani (decarbonare, agresiune Ucraina).

OBIECTIV 7: Proiectele de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră.

OBIECTIV 8: Adaptarea capacităţilor de producţie a energiei electrice la noile tendinţe europene.

OBIECTIV 9: Investiţii în extinderea reţelei de transport a energiei electrice.

OBIECTIV 10: Investiţii în extinderea reţelei de transport şi distribuţie a gazelor naturale.

OBIECTIV 11: Investiţii în capacităţi noi de energie regenerabilă.

OBIECTIV 12: Stimularea creşterii producţiei de gaze naturale.

OBIECTIV 13: Absorbţia de fonduri europene pentru realizarea investiţiilor în sectorul producerii de energie eoliană onshore şi offshore şi energie solară.

OBIECTIV 14: Înscrierea României în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi în cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

OBIECTIV 15: Participarea la iniţiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen.

OBIECTIV 16: Stimularea investiţiilor din mediul privat în sectorul energetic.

OBIECTIV 17: Sistem modern de guvernanţă în sectorul energetic – revizuire legislaţie actuală.

CONTEXT:

În 7 octombrie 2022 a fost publicat un Proiect al Strategiei Energetice a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050, după mulţi ani de dezbateri sterile privind actualizarea strategiei energetice. S-a discutat atunci despre adoptarea strategiei prin Hotărâre de Guvern sau de aprobare prin lege în Parlament şi chiar despre un pact politic în energie până în 2026, dar nu a fost aprobată.

Acum se discută iar despre o nouă actualizare a Strategiei energetice naţionale, care să ţină cont de noile evoluţii interne şi internaţionale şi de revizuirea şi aprobarea Planului Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice.

Domeniul energetic este complex, cu companii puternice, atât de stat, cât şi private, ceea ce a complicat elaborarea unei viziuni pe termen lung. Companiile din domeniu au făcut investiţii, dar se dezvoltă după propriile strategii şi de multe ori sunt afectate de schimbările politice şi legislative, dar şi de crize, cu decizii administrative care au afectat piaţa.

În plus, deciziile luate la nivelul Uniunii Europene (Green Deal) ridică noi provocări României în obiectivul de a-şi asigura securitatea energetică, plătind astfel preţul întârzierii reformelor şi investiţiilor.

De aceea, drumul energiei trebuie reanalizat în concordanţă cu noua conjunctură internă şi internaţională, iar evenimentul de faţă îşi propune actualizarea informaţiilor, stimularea dezbaterilor şi aducerea energiei la tine acasă în primul rând din punct de vedere informativ.

TEME DE DISCUŢIE:

 • Strategia energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050. Când va fi actualizată şi supusă aprobării? Revizuirea şi aprobarea Planului Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice.
 • Mărirea capacităţii de producere, transport şi stocare a energiei. Care sunt planurile statului şi ale companiilor? Investiţii.
 • Rolul gazelor naturale de la Marea Neagră în asigurarea securităţii energetice a României. Proiecte în domeniul gazelor naturale.
 • Liberalizare vs. Reglementare - Cum va fi piaţa după ieşirea din modelul reglementat? Decontarea datoriilor către furnizori.
 • Energia nucleară inclusă în tranziţia verde - Importanţa industriei nucleare în atingerea obiectivelor Net Zero
 • Energia regenerabilă (eoliană, solară, alternative la sursele convenţionale). Câtă energie verde vom avea în 2026? Ce probleme trebuie depăşite?
 • Viitorul energiei: noi tehnologii. Digitalizarea în sectorul energetic. Ce investiţii sunt necesare?

Agenda

09:00 – 09:30

Înregistrare participanţi & Welcome coffee

09:30 – 09:35

Moderatori: Cristian Dimitriu, Partener Plurivox şi Moise Guran, jurnalist economic

09:35 – 09:45

Discurs de deschidere

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei
09:45 – 11:15

Panel I

Pavel Casian Niţulescu, Secretar de Stat, Ministerul EnergieiKaroly Borbely, CEO, HidroelectricaRăzvan Popescu, CEO, RomgazCristian Secoşan, Director General, Delgaz GridDaniel Apostol, Director General, Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG)Silvia Vlăsceanu, Director Executiv, Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică (HENRO)Dumitru Chisăliţă, Preşedinte, Asociaţia Energia Inteligentă (AEI)
11:15 – 11:30

COFFEE BREAK

11:30 – 13:00

Panel II

George Niculescu, Preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)Laurenţiu Urluescu, Preşedinte, Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER)Radu Dudău, Director Executiv, Energy Policy GroupLiviu Gavrilă, Vicepreşedinte, Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA)Raluca Covrig, Director Afaceri Publice & Comunicare, FPPGCristi Secrieru, Partener, AS & PartnersAndrei Manea, Director Executiv, Romanian Photovoltaic Industry Association (RPIA)Dan Pîrşan, Preşedinte, Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE)

Speakeri

Parteneri

 • Partener

 • AS & Partners
 • FPPG
 • Delgaz Grid
 • Hidroelectrica
 • Nuclearelectrica
 • Premier Energy
 • Romgaz
 • Partener Media

 • Profit
 • Plurivox
 • PROFIT NEWS TV
 • Team Innovation Media
 • Klarmedia

Locație

Bucuresti

Contact

Pentru mai multe detalii legate de eveniment vă rugăm să ne contactaţi la