Eveniment News.ro - Energy road - Energie la tine acasă - Ediţia a V-a
05 mai 2022 10:00, Bucuresti

Despre eveniment

Eveniment organizat în contextul crizei energetice şi al efectelor războiului din Ucraina care îşi propune să urmărească drumul energiei de la producător la tine acasă, jaloanele fiind companiile care activează pe piaţă cu reuşitele, dar şi cu problemele lor, mai ales în situaţia actuală de criză şi a majorării preţurilor, precum şi cu soluţii de viitor.

Vrem să vorbim de trasabilitatea energiei până la consumator şi cum este format preţul în condiţiile în care în ultima perioadă informaţiile au fost distorsionate.

Evenimentul va aborda măsurile de limitare a efectelor creşterii preţurilor şi soluţii pentru asigurarea independenţei energetice (fixată ca obiectiv naţional în CSAT în 1 martie 2022), cum ar fi mărirea capacităţii de producţie, precum şi modificarea mixului energetic.

Printre temele propuse se vor număra subiecte de actualitate, dar şi recurente, cum ar fi: exploatarea gazelor din Marea Neagră, legea off-shore, investiţii în energie, Strategia energetică a României şi tranziţia energetică, la propunerea speakerilor şi a celor care vor participa la evenimentul nostru hibrid „Energy Road - Energie la tine acasă”, ediţia a V-a, televizat LIVE la Profit News TV şi transmis online de Agenţia de presă News.ro, care va difuza ştiri din dezbateri.

OBIECTIVE STRATEGICE:

 • În şedinţa  CSAT din 1 martie  2022, la care s-au analizat măsurile care trebuie luate ca urmare a războiului din Ucraina, a fost fixat ca principal obiectiv strategic: Realizarea independenţei energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiei regenerabile şi nucleare civile.
 • O nouă politică energetică naţională este necesară în contextul european recent. Aceasta trebuie să aibă în vedere nu numai structura de producere a energiei, eficienţa energetică şi siguranţa energetică, ci şi stocarea energiei şi schimbarea paradigmei consumului, potrivit programului de guvernare;
 • Implementarea de măsuri în vederea asigurării securităţii energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea de investiţii în domeniul energetic în special în domeniul energiilor curate vizând finalizarea reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă, retehnologizarea unităţii 1 şi introducerea unor tehnologii nucleare avansate în contextul parteneriatului interguvernamental  România-SUA;
 • Deblocarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră;
 • Adaptarea unor capacităţi de producţie a energiei electrice la noile tendinţe europene în materie, în sensul transformării acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural), ca resursă de tranziţie către o economie verde, în conformitate cu Pactul Ecologic European;
 • Realizarea de investiţii în extinderea reţelei de transport a energiei electrice pentru a creşte capacitatea de interconectare cu statele vecine şi a putea prelua capacitatea suplimentară de producţie de energie electrică din surse noi sau regenerabile;
 • Realizarea de investiţii în extinderea reţelei de transport şi distribuţie a gazelor naturale, cu accent pe implementarea de reţele inteligente de transport şi distribuţie;
 • Clarificarea cadrului legal şi de reglementare care ar permite investiţiile în capacităţi noi de energie regenerabilă, prin clarificarea posibilităţii de semnare a contractelor bilaterale (corporate PPAs), de exemplu, şi stimularea de instrumente financiare verzi pentru a susţine investiţii în energia regenerabilă;
 • Crearea unui cadru care să faciliteze absorbţia de fonduri europene pentru realizarea investiţiilor în sectorul producerii de energie eoliană onshore şi offshore şi energie solară; încurajarea tranziţiei către energia bazată pe biomasă sustenabilă în zonele rurale şi în urbanul mic pentru a diminua utilizarea masei lemnoase, care poate fi obţinută din deşeuri organice din agricultură şi zootehnie, precum şi din folosirea deşeurilor menajere şi industriale.
 • Stimularea investiţiilor din mediul privat în sectorul energetic, inclusiv prin intermediul fondurilor europene, având ca scop decarbonarea şi eficienţa energetică pe tot lanţul valoric (producţie - transport - consum) şi în toate sectoarele conexe (industrie, transport, clădiri) precum şi accelerarea procesului de digitalizare a reţelelor de energie;
 • Sistem modern de guvernanţă în sectorul energetic prin a acţiona asupra depolitizării şi independenţei autorităţilor de reglementare şi a companiilor de stat, asupra simplificării circuitului birocratic, în sensul transparentizării şi al digitalizării, pentru a avea o guvernanţă corporativă şi competenţă la toate nivelurile;
 • Acordarea unui loc central consumatorilor şi prosumatorilor de energie, combaterii sărăciei energetice, creşterii eficienţei energetice, introducerii sistemelor moderne şi eficiente de încălzire a locuinţelor, electromobilităţii şi digitalizării; promovarea şi facilitarea calităţii de prosumator, iar în cazul energiei electrice produsă de către prosumatori, trebuie susţinută compensarea cantitativă a energiei livrată în sistemul naţional de distribuţie; redefinirea noţiunii de „consumator vulnerabil” - extinderea definiţiei pentru a acoperi factori structurali şi de acces, comportamentul comercial şi designul de piaţă;

CONTEXT:

În noiembrie 2020 a fost pus în dezbatere publică un Proiect al Strategiei Energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, după mulţi ani de dezbateri sterile privind actualizarea strategiei energetice. S-a discutat despre transformarea în Hotărâre de Guvern sau de aprobare prin lege în Parlament şi chiar despre un pact politic în energie până în 2026, dar până acum nu a fost aprobat.

Domeniul energetic este complex, cu companii puternice, atât de stat, cât şi private, ceea ce a complicat elaborarea unei viziuni pe termen lung. Companiile din domeniu au făcut investiţii, dar se dezvoltă după propriile strategii şi de multe ori sunt afectate de schimbările politice şi legislative, dar şi de crize.

În plus, deciziile luate la nivelul Uniunii Europene (Green Deal) pun probleme României în obiectivul de a-şi asigura securitatea energetică, plătind astfel preţul întârzierii reformelor şi investiţiilor. 

De aceea, drumul energiei către consumatorul român trebuie reanalizat în concordanţă cu noua conjunctură internă şi internaţională, cu criza prin care trecem, cu efectele războiului şi cu predicţiile în sectorul energetic.

Principalul subiect în atenţia publică la începutul anului a fost criza energetică care afectează direct consumatorul casnic şi companiile, amplificată de efectele războiului din Ucraina. Până la urmă sunt soluţii, iar evenimentul de faţă îşi propune tocmai stimularea dezbaterilor şi aducerea energiei la tine acasă în primul rând din punct de vedere informativ.

TEME DE DISCUŢIE:

 • Strategia energetică a României. Strategii de dezvoltare ale companiilor din energie - revizuirea strategiilor în criză şi investiţii strategice.
 • Efectele războiului asupra pieţei europene de energie şi asupra României în special. Mărirea capacităţii de producere a energiei în România. Independenţa energetică.
 • Modificarea Legii offshore. Deblocarea exploatării gazelor din Marea Neagră.  Importanţa gazelor naturale în tranziţia energetică şi ca alternativă la gazul rusesc.
 • Green Deal - Ce se modifică? Energia nucleară inclusă în tranziţia energetică - Finalizarea reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă, retehnologizarea unităţii 1 şi introducerea unor tehnologii nucleare avansate - reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni.
 • Revizuirea strategiei de renunţare la cărbune în contextul războiului. Tranziţia energetică a companiilor bazate pe combustibili fosili.
 • Măsurile de limitare a creşterii preţurilor şi efectele lor asupra consumatorilor, companiilor şi pieţei. Ordonanţa privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale. 
 • Liberalizare  vs. Reglementare. Rolul ANRE în reglementarea pieţii.
 • Energia eoliană, solară, alternative la sursele convenţionale - modificarea legislaţiei (legea off-shore wind, alte modificări esenţiale) şi noi proiecte. 
 • Tranziţia energetică conduce la descentralizare şi promovarea energiei regenerabile la nivelul consumatorilor.

Eveniment LIVE pe Profit News TV,  www.news.ro şi pe pagina de Facebook News.ro

 

Agenda

10:00 – 10:05

Cuvânt de deschidere - Cristian Dimitriu, Partener Plurivox

10:05 – 13:00

Dezbatere

Dan Drăgan, Secretar de Stat, Ministerul EnergieiNagy-Bege Zoltan, Vicepreşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, ANRECătălin Niţă, Director Executiv, Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG)Radu Dudău, Director, Energy Policy Group (EPG)Teodor Chirica, Preşedinte, Consiliul de Administraţie, NuclearelectricaDaniela Dărăban, Director Executiv, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE)Ana Otilia Nuţu, Analist de Politici Publice în Energie, Expert ForumLăcrămioara Diaconu-Pinţea, Membru Directorat, Complex Energetic OlteniaDumitru Chisăliţă, Preşedinte, Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), expert în domeniul gazelor naturale Adrian Borotea, Vicepreşedinte, Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA)Martin Moise, Prim-vicepreşedinte, Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES)

Speakeri

Parteneri

 • Partener

 • ACUE
 • FPPG
 • Complexul Energetic Oltenia
 • Nuclearelectrica
 • OMV Petrom
 • Romgaz
 • Partener Media

 • Team Innovation Media
 • Plurivox
 • Profit
 • Klarmedia

Locație

LIVE pe Profit News TV, www.news.ro şi pe pagina de Facebook.com/News.ro

Live

Contact

Pentru mai multe detalii legate de eveniment vă rugăm să ne contactaţi la